ISO/IEC 27001

ISO 27001:2022 Bylae A Verduidelik

Sien dit in aksie
Deur Max Edwards | Opgedateer 12 Maart 2024

In Oktober 2022 is die ISO 27001-standaard opgedateer om die voortdurend veranderende landskap van tegnologie en inligtingsekuriteit te weerspieël. Die veranderinge was meestal kosmeties en sluit herstrukturering en verfyning van bestaande vereistes in. Die grootste verandering is Bylae A wat spesifieke kontroles afgelei is van ISO 27002:2022. In hierdie gids sal ons kyk na wat verander het, en wat dit vir jou beteken.

Spring na onderwerp

Wat is Bylae A, en wat het verander?

Bylae A in ISO 27001 is 'n deel van die standaard wat 'n stel geklassifiseerde sekuriteitskontroles lys wat organisasies gebruik om voldoening aan ISO 27001 6.1.3 (Inligtingsekuriteitsrisikobehandeling) en die gepaardgaande verklaring van toepaslikheid te demonstreer (sien hieronder).

Dit het voorheen 114 kontroles bevat wat in 14 kategorieë verdeel is, wat 'n wye reeks onderwerpe soos toegangsbeheer, kriptografie, fisiese sekuriteit en voorvalbestuur gedek het.

Na die vrystelling van ISO 27002:2022 (Inligtingsekuriteit, kubersekuriteit en privaatheidbeskermingkontroles) op 15 Februarie 2022, het ISO 27001:2022 sy Bylae A-kontroles in lyn gebring.

Die nuwe weergawe van die Standaard maak gebruik van 'n verkorte stel van 93 Bylae A-kontroles, insluitend 11 nuwe kontroles.

Altesaam 24 kontroles is saamgevoeg uit twee, drie of meer sekuriteitskontroles vanaf die 2013-weergawe, en 58 kontroles van die ISO 27002:2013 is hersien om in lyn te kom met die huidige kubersekuriteit en inligtingsekuriteitsomgewing.

Wat is 'n verklaring van toepaslikheid?

Voordat u voortgaan, is dit die moeite werd om 'n verklaring van toepaslikheid (SoA) bekend te stel, aangesien dit 'n organisasie se benadering tot die implementering van gespesifiseerde Bylae A-kontroles uiteensit.

'n Verklaring van toepaslikheid (SoA) in ISO 27001 2022 is 'n dokument wat die Bylae A-kontroles lys wat 'n organisasie sal implementeer om aan die vereistes van die standaard te voldoen. Dit is 'n verpligte stap vir enigiemand wat beplan om ISO 27001-sertifisering na te streef.

Jou SoA moet vier hoofelemente bevat:

 • ’n Lys van alle beheermaatreëls wat nodig is om inligtingsekuriteitsrisikobehandelingsopsies te bevredig, insluitend dié vervat in Bylae A.
 • 'n Verklaring wat uiteensit waarom al die bogenoemde kontroles ingesluit is.
 • Bevestiging van implementering.
 • Die organisasie se regverdiging om enige van die Bylae A-kontroles weg te laat.
Gratis aflaai

Kry jou gids vir
ISO 27001 sukses

Alles wat jy moet weet oor die eerste keer om ISO 27001 te behaal

Kry jou gratis gids

Die Nuwe ISO 27001:2022 beheerkategorieë verduidelik

Die Bylae A-kontroles van ISO 27001:2013 is voorheen in 14 kategorieë verdeel. ISO 27001 2022 volg 'n soortgelyke kategoriese benadering tot inligtingsekuriteit wat prosesse tussen vier topvlakkategorieë versprei.

Bylae a Kontroles is nou in vier kategorieë gegroepeer

Die ISO 27001:2022-bylaekontroles is geherstruktureer en gekonsolideer om huidige veiligheidsuitdagings te weerspieël. Die kern ISMS-bestuursprosesse bly onveranderd, maar die Bylae A-kontrolestel is opgedateer om meer moderne risiko's en hul gepaardgaande beheermaatreëls te weerspieël.

 • Organisatories
 • Mense
 • Fisiese
 • tegnologiese

Elke kontrole het addisioneel 'n toeskrywingstaksonomie toegeken. Elke kontrole het nou 'n tabel met 'n stel voorgestelde eienskappe, en Bylae A van ISO 27002:2022 verskaf 'n stel aanbevole assosiasies.

Dit laat jou toe om jou beheerkeuse vinnig in lyn te bring met algemene industrietaal en internasionale standaarde. Die gebruik van eienskappe ondersteun werk wat baie maatskappye reeds doen binne hul risiko-assessering en Verklaring van Toepaslikheid (SoA).

Byvoorbeeld, kuberveiligheidskonsepte soortgelyk aan NIST- en CIS-kontroles kan onderskei word, en die operasionele vermoëns wat met ander standaarde verband hou, kan herken word.

Bylae A Beheerkategorieë

Organisatoriese kontroles

 • Aantal kontroles: 37
 • Beheernommers: ISO 27001 Bylae A 5.1 tot 5.37

Organisatoriese beheermaatreëls sluit regulasies en maatreëls in wat 'n organisasie se omvattende houding teenoor databeskerming oor 'n wye reeks aangeleenthede dikteer. Hierdie kontroles sluit beleide, reëls, prosesse, prosedures, organisatoriese strukture en meer in.

Mense beheer

 • Aantal kontroles: 8
 • Beheernommers: ISO 27001 Bylae A 6.1 tot 6.8

Mensekontroles stel besighede in staat om die menslike komponent van hul inligtingsekuriteitsprogram te reguleer deur die wyse te definieer waarop personeel met data en mekaar omgaan. Hierdie kontroles dek veilige menslikehulpbronbestuur, personeelsekuriteit en bewustheid en opleiding.

Fisiese beheer

 • Aantal kontroles: 14
 • Beheernommers: ISO 27001 Bylae A 7.1 tot 7.13

Fisiese veiligheidsmaatreëls is maatreëls wat aangewend word om die sekuriteit van tasbare bates te verseker. Dit kan toegangstelsels, gastoegangsprotokolle, batewegdoeningsprosesse, stoormediumprotokolle en duidelike lessenaarbeleide insluit. Sulke voorsorgmaatreëls is noodsaaklik vir die bewaring van vertroulike inligting.

Tegnologiese kontroles

 • Aantal kontroles: 34
 • Beheernommers: ISO 27001 Bylae A 8.1 tot 8.34

Tegnologiese beperkings dikteer die kubernetiese/digitale regulasies en verrigtinge wat korporasies moet aanneem om 'n beskermde, voldoenende IT-infrastruktuur uit te voer, van verifikasietegnieke tot instellings, BUDR-strategieë en inligtingsregistrasie.

Stap-vir-stap leiding

Die ISMS.aanlyn-platform, tesame met ons ingeboude leiding en vooraf-gekonfigureerde ISMS, stel organisasies in staat om moeiteloos voldoening aan elke Bylae A-beheer te demonstreer.

Bespreek vandag 'n platformdemo om te sien hoe ons jou besigheid kan help

Bespreek 'n platformdemo

Tabel van alle Bylae A-kontroles

ISO 27001:2022 Organisatoriese beheermaatreëls

Bylae A BeheertipeISO/IEC 27001:2022 Bylae A IdentifiseerderISO/IEC 27001:2013 Bylae A IdentifiseerderBylae A Naam
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.1Bylae A 5.1.1
Bylae A 5.1.2
Beleide vir inligtingsekuriteit
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.2Bylae A 6.1.1Rolle en verantwoordelikhede vir inligtingsekuriteit
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.3Bylae A 6.1.2Skeiding van pligte
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.4Bylae A 7.2.1Bestuursverantwoordelikhede
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.5Bylae A 6.1.3Kontak met owerhede
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.6Bylae A 6.1.4Kontak met spesiale belangegroepe
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.7NUWEBedreiging Intelligensie
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.8Bylae A 6.1.5
Bylae A 14.1.1
Inligtingsekuriteit in projekbestuur
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.9Bylae A 8.1.1
Bylae A 8.1.2
Inventaris van inligting en ander geassosieerde bates
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.10Bylae A 8.1.3
Bylae A 8.2.3
Aanvaarbare gebruik van inligting en ander geassosieerde bates
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.11Bylae A 8.1.4Teruggawe van bates
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.12Bylae A 8.2.1Klassifikasie van inligting
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.13Bylae A 8.2.2Etikettering van inligting
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.14Bylae A 13.2.1
Bylae A 13.2.2
Bylae A 13.2.3
Inligtingsoordrag
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.15Bylae A 9.1.1
Bylae A 9.1.2
Toegangsbeheer
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.16Bylae A 9.2.1Identiteitsbestuur
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.17Bylae A 9.2.4
Bylae A 9.3.1
Bylae A 9.4.3
Verifikasie inligting
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.18Bylae A 9.2.2
Bylae A 9.2.5
Bylae A 9.2.6
Toegangsregte
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.19Bylae A 15.1.1Inligtingsekuriteit in Verskaffersverhoudings
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.20Bylae A 15.1.2Aanspreek van inligtingsekuriteit binne verskaffersooreenkomste
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.21Bylae A 15.1.3Bestuur van inligtingsekuriteit in die IKT-voorsieningsketting
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.22Bylae A 15.2.1
Bylae A 15.2.2
Monitering, hersiening en veranderingsbestuur van verskafferdienste
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.23NUWEInligtingsekuriteit vir gebruik van wolkdienste
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.24Bylae A 16.1.1Beplanning en voorbereiding van inligtingsekuriteitsinsidentbestuur
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.25Bylae A 16.1.4Assessering en besluit oor inligtingsekuriteitsgebeurtenisse
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.26Bylae A 16.1.5Reaksie op inligtingsekuriteitsinsidente
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.27Bylae A 16.1.6Leer uit inligtingsekuriteitsinsidente
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.28Bylae A 16.1.7Versameling van bewyse
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.29Bylae A 17.1.1
Bylae A 17.1.2
Bylae A 17.1.3
Inligtingsekuriteit tydens ontwrigting
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.30NUWEIKT-gereedheid vir besigheidskontinuïteit
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.31Bylae A 18.1.1
Bylae A 18.1.5
Wetlike, statutêre, regulatoriese en kontraktuele vereistes
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.32Bylae A 18.1.2Intellektuele eiendomsregte
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.33Bylae A 18.1.3Beskerming van rekords
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.34 Bylae A 18.1.4Privaatheid en beskerming van PII
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.35Bylae A 18.2.1Onafhanklike oorsig van inligtingsekuriteit
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.36Bylae A 18.2.2
Bylae A 18.2.3
Voldoening aan beleide, reëls en standaarde vir inligtingsekuriteit
Organisatoriese kontrolesBylae A 5.37Bylae A 12.1.1Gedokumenteerde bedryfsprosedures


ISO 27001:2022 Mensekontroles

Bylae A BeheertipeISO/IEC 27001:2022 Bylae A IdentifiseerderISO/IEC 27001:2013 Bylae A IdentifiseerderBylae A Naam
Mense beheerBylae A 6.1Bylae A 7.1.1Screening
Mense beheerBylae A 6.2Bylae A 7.1.2Terme en diensvoorwaardes
Mense beheerBylae A 6.3Bylae A 7.2.2Bewusmaking, onderwys en opleiding van inligtingsekuriteit
Mense beheerBylae A 6.4Bylae A 7.2.3Dissiplinêre Proses
Mense beheerBylae A 6.5Bylae A 7.3.1Verantwoordelikhede na beëindiging of verandering van diens
Mense beheerBylae A 6.6Bylae A 13.2.4Vertroulikheid of nie-openbaarmakingsooreenkomste
Mense beheerBylae A 6.7Bylae A 6.2.2Afstand werk
Mense beheerBylae A 6.8Bylae A 16.1.2
Bylae A 16.1.3
Rapportering van inligtingsekuriteitsgebeurtenisse


ISO 27001:2022 Fisiese kontroles

Bylae A BeheertipeISO/IEC 27001:2022 Bylae A IdentifiseerderISO/IEC 27001:2013 Bylae A IdentifiseerderBylae A Naam
Fisiese beheerBylae A 7.1Bylae A 11.1.1Fisiese sekuriteitsgrense
Fisiese beheerBylae A 7.2Bylae A 11.1.2
Bylae A 11.1.6
Fisiese toegang
Fisiese beheerBylae A 7.3Bylae A 11.1.3Beveiliging van kantore, kamers en fasiliteite
Fisiese beheerBylae A 7.4NUWEFisiese sekuriteitsmonitering
Fisiese beheerBylae A 7.5Bylae A 11.1.4Beskerming teen fisiese en omgewingsbedreigings
Fisiese beheerBylae A 7.6Bylae A 11.1.5Werk in veilige gebiede
Fisiese beheerBylae A 7.7Bylae A 11.2.9Duidelike lessenaar en duidelike skerm
Fisiese beheerBylae A 7.8Bylae A 11.2.1Toerustingopstelling en beskerming
Fisiese beheerBylae A 7.9Bylae A 11.2.6Sekuriteit van bates buite die perseel
Fisiese beheerBylae A 7.10Bylae A 8.3.1
Bylae A 8.3.2
Bylae A 8.3.3
Bylae A 11.2.5
Berging media
Fisiese beheerBylae A 7.11Bylae A 11.2.2Ondersteunende nutsprogramme
Fisiese beheerBylae A 7.12Bylae A 11.2.3Bekabeling sekuriteit
Fisiese beheerBylae A 7.13Bylae A 11.2.4Onderhoud van toerusting
Fisiese beheerBylae A 7.14Bylae A 11.2.7Veilige wegdoening of hergebruik van toerusting


ISO 27001:2022 Tegnologiese beheermaatreëls

Bylae A BeheertipeISO/IEC 27001:2022 Bylae A IdentifiseerderISO/IEC 27001:2013 Bylae A IdentifiseerderBylae A Naam
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.1Bylae A 6.2.1
Bylae A 11.2.8
Gebruikerseindpunttoestelle
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.2Bylae A 9.2.3Bevoorregte toegangsregte
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.3Bylae A 9.4.1Inligtingtoegangbeperking
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.4Bylae A 9.4.5Toegang tot bronkode
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.5Bylae A 9.4.2Veilige verifikasie
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.6Bylae A 12.1.3Kapasiteitsbestuur
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.7Bylae A 12.2.1Beskerming teen wanware
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.8Bylae A 12.6.1
Bylae A 18.2.3
Bestuur van Tegniese Kwesbaarhede
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.9NUWEKonfigurasiebestuur
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.10NUWEInligting skrap
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.11NUWEDatamaskering
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.12NUWEVoorkoming van datalekkasies
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.13Bylae A 12.3.1Inligting rugsteun
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.14Bylae A 17.2.1Oortolligheid van inligtingsverwerkingsfasiliteite
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.15Bylae A 12.4.1
Bylae A 12.4.2
Bylae A 12.4.3
Logging
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.16NUWEMoniteringsaktiwiteite
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.17Bylae A 12.4.4Kloksynchronisasie
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.18Bylae A 9.4.4Gebruik van bevoorregte nutsprogramme
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.19Bylae A 12.5.1
Bylae A 12.6.2
Installering van sagteware op bedryfstelsels
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.20Bylae A 13.1.1Netwerksekuriteit
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.21Bylae A 13.1.2Sekuriteit van netwerkdienste
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.22Bylae A 13.1.3Skeiding van netwerke
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.23NUWEWebfiltrering
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.24Bylae A 10.1.1
Bylae A 10.1.2
Gebruik van kriptografie
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.25Bylae A 14.2.1Veilige ontwikkelingslewensiklus
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.26Bylae A 14.1.2
Bylae A 14.1.3
Toepassingsekuriteitsvereistes
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.27Bylae A 14.2.5Veilige stelselargitektuur en ingenieursbeginsels
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.28NUWEVeilige kodering
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.29Bylae A 14.2.8
Bylae A 14.2.9
Sekuriteitstoetsing in ontwikkeling en aanvaarding
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.30Bylae A 14.2.7Uitgekontrakteerde Ontwikkeling
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.31Bylae A 12.1.4
Bylae A 14.2.6
Skeiding van ontwikkeling-, toets- en produksie-omgewings
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.32Bylae A 12.1.2
Bylae A 14.2.2
Bylae A 14.2.3
Bylae A 14.2.4
Veranderings bestuur
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.33Bylae A 14.3.1Toets inligting
Tegnologiese kontrolesBylae A 8.34Bylae A 12.7.1Beskerming van inligtingstelsels tydens oudittoetsingWaarom is aanhangsel A belangrik vir my organisasie?

Die ISO 27001-standaard is so geformuleer dat dit organisasies van alle vorms en groottes toelaat om aan die vereistes van die standaard te voldoen, terwyl hulle voldoen aan die fundamentele uitgangspunt van die implementering en handhawing van omvattende inligtingsekuriteitspraktyke.

Organisasies het verskeie opsies om voldoening aan ISO 27001 te bereik en te handhaaf, afhanklik van die aard van hul besigheid en die omvang van hul dataverwerkingsaktiwiteite.

Bylae A bied aan organisasies 'n eenvoudige stel riglyne waaruit hulle 'n goed gestruktureerde inligtingsekuriteitsplan kan saamstel wat by hul eksklusiewe kommersiële en operasionele behoeftes pas.

Bylae A dien as 'n tyd- en hulpbronbesparende hulpmiddel vir die aanvanklike sertifisering en daaropvolgende nakomingsprosesse en verskaf 'n basis vir oudits, prosesoorsig en strategiese beplanning. Dit kan gebruik word as 'n interne bestuursdokument (dws 'n risikobehandelingsplan) wat 'n formele benadering tot inligtingsekuriteit uiteensit.

Kry 'n voorsprong van 81%.

Ons het die harde werk vir jou gedoen, wat jou 'n voorsprong van 81% gee vanaf die oomblik dat jy aanmeld.
Al wat jy hoef te doen is om die spasies in te vul.

Bespreek 'n demo

Verstaan ​​risikobehandeling in ISO 27001 6.1.3

ISO 27001-vereiste 6.1.3 gaan oor die vestiging en instandhouding van 'n inligtingsekuriteitsrisiko-assesseringsproses wat risiko-aanvaarding en assesseringskriteria insluit.

ISO 27001 6.1.3 dien as 'n kanaal vir organisasies om te waarborg dat hul inligtingsekuriteitsrisikoprosedures, insluitend hul risikobestuuralternatiewe, voldoen aan ISO se aanbevole standaarde, in die strewe na sertifisering.

Risikobehandeling as 'n konsep

Gesertifiseerde en voldoenende organisasies hanteer risiko op verskeie maniere. Risikobestuur is nie beperk tot die genesende aksies wat nodig is om die risiko te verminder nie. By die identifisering van 'n risiko word daar van organisasies verwag om:

 • Aanvaar die risiko.
 • Behandel die risiko.
 • Verminder die risiko.
 • Dra die risiko oor.
 • Vermy die risiko.

ISO 27001 6.1.3 vra organisasies om 'n risikobehandelingsplan te formuleer, insluitend aftekening deur risiko-eienaars, en breë aanvaarding van wat ISO as 'residuele risiko's' beskou.

Hierdie proses begin met die identifisering van risiko's wat verband hou met die verlies van vertroulikheid, integriteit en beskikbaarheid van inligting. Die organisasie moet dan toepaslike inligtingsekuriteit-risikobehandelingsopsies kies gebaseer op die risiko-assesseringsresultate.

Ander faktore

As 'n beheervereiste is ISO 27001 6.1.3 nie die uiteindelike gesag van risikobestuur nie. Groot organisasies integreer gereeld sekuriteitsprotokolle van ander akkreditasie-entiteite (NIST, SOC2 se Trust Service Criteria).

Organisasies moet egter voorkeur gee aan Bylae A-kontroles dwarsdeur die sertifiserings- en voldoeningsproses – ISO-ouditeure word opdrag gegee om die egtheid en relevansie van ISO-regulasies soos gewoonlik te identifiseer, as sodanig behoort dit 'n organisasie se eerste keuse te wees wanneer 'n ISO 27001- voldoen aan inligtingsekuriteitbestuurstelsel.

Besondere derdeparty publieke en private sektor datastandaarde – soos die Nasionale Gesondheidsdiens se Data Security and Protection Toolkit (DSPT) – noodsaak 'n belyning van inligtingsekuriteitstandaarde tussen organisasies en die openbare entiteite waarmee hulle in verband staan.

ISO 27001 6.1.3 laat organisasies toe om hul risikobehandelingsoperasie te koördineer met talle eksterne kriteria, wat voorsiening maak vir omvattende nakoming van enige datasekuriteitsmaatreëls wat hulle waarskynlik in die gesig staar.


Watter Bylae A-kontroles moet ek insluit?

Dit is noodsaaklik om jou onderneming se eksklusiewe inligtingsekuriteitsrisiko's te evalueer voordat 'n resolusie vasgestel word oor watter beheermaatreëls om in te stel en beheermaatreëls te kies wat sal help om identifiseerbare risiko's te onderdruk.

Benewens risikobehandeling, kan beheermaatreëls ook gekies word as gevolg van 'n korporatiewe of besigheidsvoorneme of -doelwit, 'n wettige vereiste, of in die nakoming van kontraktuele en/of regulatoriese verpligtinge.

Boonop is organisasies verplig om te illustreer waarom hulle nie sekere kontroles binne hul SOA geïntegreer het nie – bv. dit is nie nodig om kontroles in te sluit wat afstand- of hibriede werk aanspreek as dit nie 'n beleid is wat jou instelling praktiseer nie, maar 'n ouditeur sal steeds vereis om te wees met hierdie data aangebied wanneer u u sertifiserings-/nakomingstake evalueer.


Hoe ISMS.online kan help

Die ISMS.aanlyn-platform, tesame met ons ingeboude leiding en vooraf-gekonfigureerde ISMS, stel organisasies in staat om moeiteloos voldoening aan elke Bylae A-beheer te demonstreer. Ons is hier om te help of jy nuut is by ISO 27001 of vereis word om jou bestaande ISMS oor te skakel om by die 2022-weergawe van die standaard te pas.

Ons stap-vir-stap kontrolelys lei jou deur die hele proses en bied duidelike toesig oor vordering en uitstaande vereistes. Ons sagteware vergemaklik die kartering van jou organisasie se inligtingsekuriteitskontroles teen elke aspek van jou ISMS.

Bespreek vandag 'n platformdemo en ervaar self die voordele van ons oplossing.

Bespreek 'n demo
volledige voldoeningsoplossing

Wil jy verken?
Begin jou gratis proeflopie.

Sluit vandag aan vir jou gratis proeftydperk en kry al die voldoeningskenmerke wat ISMS.online kan bied, in die hand

Vind meer uit

ISO 27001:2022 vereistes


ISO 27001:2022 Bylae A Kontroles

Organisatoriese kontroles


Mense beheer


Fisiese beheer


Tegnologiese kontroles


Oor ISO 27001


Die stand van inligtingsekuriteitsverslag 2024 nou regstreeks - lees nou